Тестът се базира на ELISPOT метода, при който се измерва броя на Т-ефекторните клетки.

T-SPOT®.TB тестът е революционен in vitro диагностичен анализ, при който Т-клетките се стимулират с антигени, специфични за комплекса Mycobacterium tuberculosis (МТБ) за откриване на инфекция при лица, както с латентна, така и с активна форма на туберкулоза. Т-клетъчният отговор е измерим и насочващ към инфекция с туберкулоза.

Тестът се базира на ELISPOT метода, при който се измерва броя на Т-ефекторните клетки, които продуцират гама-интерферон, като резултат от специфичната стимулация. Това го прави значително по-надежден в сравнение с конвенционалните ELISА методи. Към момента T-SPOT®.TB е най-точният наличен тест за откриване на МТБ, с чувствителност 98,8%.

Подходящ е за изследване на всички контактни на туберкулоза пациенти, а така също и за хора с повишен риск от заразяване с туберкулоза – здравни работници, имигранти, военни служители, туристи в страни с повишена заболеваемост от ТБ.

T-SPOT®.TB тестът не изключва „трудните“ пациенти и може да се използва при болни на имуносупресивна терапия, химиотерапия при злокачествени тумори, ХИВ /СПИН-инфекция, диабет, автоимунни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност, органна трансплантация, продължително лечение с кортикостероидни препарати, цитостатици и анти-ревматични средства, алкохолизъм, наркозависимости, малки деца и др.

T-SPOT®.TB тестът е ефективен дори и в педиатричната популация. Неотдавнашно проучване обсъждащо повече от 43 000 резултати показва, че T-SPOT®.TB тестът дава 98% резултатност при децата, включително и при малките деца с нисък риск (степента на неопределеност е 0.6%, граничните резултати е 1.1%).

T-SPOT®.TB тестът позволява кръвно изследване за откриване и на извънбелодробна туберкулоза, която не може да бъде идентифицирана с алтернативни методи.

T-SPOT®.TB тестът не се повлиява от предходна БЦЖ ваксинация.

Ограниченията на туберкулиновия кожен тест (проба на Манту), а именно ниската специфичност, която е в основата на големия брой фалшиво положителни резултати, вследствие кръстосана антигенна реактивност след БЦЖ ваксинация или след контакт с нетуберкулозни микобактерии, както и ниската чувствителност, обуславяща високия процент фалшиво отрицателни резултати при имунокомпрометирани лица налагат нуждата от допълнителна консултация и/ или допълнително изследване за активна или латентна туберкулозна инфекция с кръвна проба.

T-SPOT®.TB тест e надежден и точен метод за откриване на латентна и активна инфекция с Mycobacterium tuberculosis.

РЕФЕРЕНЦИИ:

  1. T-SPOT®.TB тест. Листовка за in vitro диагностична употреба.
  2. Mandalakas AM, Highsmith HY, Harris NM, Pawlicka A, Kirchner HL. T-SPOT.TB performance in routine pediatric practice in a low TB burden setting. Pediatr Infect Dis J. 2017 Nov 14.

За допълнителна информация:

Представителство Eвофарма

1618 София, ул. „Пирински проход“ №24,

тел.: (02) 962 12 00, факс: (02) 868 39 68

www.ewopharma.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече