Все по-често да се обръщаме към прицелната и ендокринната терапия, заяви проф. Надя Харбек.

Какво разказа специално пред Здравен навигатор известният специалист - проф. Надя Харбек, началник на Център за лечение на рак на гърдата, Университет на Мюнхен.

Проф. Харбек е автор на повече от 470 статии в авторитетни медицински списания и е главен редактор на Breast Care (Karger Publishers).

Тя е член на експертните панели на няколко консенсусни конференции, като тази за авансирал рак на гърдата (ABC), Breast cancer in young women (BCY) и St Gallen.

Проф. Харбек, ракът на гърдата е най-често причина за смърт от онкологично заболяване при жените. Каква е Вашата гледна точка като международен експерт по рака на гърдата?

Ракът на гърдата е лечимо заболяване, но е причина за смърт при много жени, защото e сравнително често срещана болест сред тази популация. Хубавото е, че в днешно време можем да лекуваме около 70-80% от пациентите си, което е един доста добър показател.

Какви са последните тенденции при лечението на рака на гърдата? Какво е новото и как може да се подобри прогнозата за заболяването?

При лечението на карцинома на гърдата боравим с няколко нови лекарства. При при хоромон-рецептор позитивен НЕR 2-негативен карцином на гърда можем да прилагаме ендокринна терапия. Тенденцията в последните години е класическата химиотерапия с цитостатични агенти все повече да отстъпва място на по-ефективни и имащи по-малко нежелани реакции лекарства, каквито са прицелната, ендокринната и имунотерапията. В последните години прогрес има при лечението на HER2+ рак на гърдата. Той се считаше за е по-агресивен, но при лечение с прицелна терапия има по-благоприятна прогноза. Много е важно каква терапия ще се избере в ранните стадии, когато все още няма метастази.

Лечението на карцинома на гърдата изисква мултидисциплинарен подход. Какви са Вашите постижения в това отношение?

Мисля, че един чудесен пример в това отношение е неоадювантна терапия - лекарствено лечение, предхождащо операция или лъчелечение. Най-често целта е да се постигне намаляване на туморния обем и по този начин последващото оперативно или лъчево лечение да бъде технически изпълнимо и успешно.

Какво послание бихте отправили към колегите си от България?

За мен е удоволствие да наблюдавам как съвременните възможности за лечение на карцинома на гърдата вече са достъпни в цяла Европа. В този смисъл, бих ги окуражила да следват съвременните европейски тенденции и новости, които ще се представят и на конгреса на ESMO тази година в Мюнхен.

Мария Радмилова

Снимка: ЕSMO; https://www.esmo.org/Profiles/Nadia-Harbeck

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече