Това коментираха специалисти, участвали в симпозиум на Вracco.

В рамките на II-ри Национален Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия, който се проведе от 26 до 28 10.2018 г., гр. София, бе проведен и сателитен симпозиум на фирма Вracco.

Какво разказаха повече пред Здравен навигатор лекторите на симпозиума:

Д-р Калина Чупетлова, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, лекар специализант по Образна диагностика – трета година

Моята лекция бе посветена на това как високо концентрираните контрастни вещества могат да ни помогнат да редуцираме радиационната доза.

От гледна точка на лекарите, в много голяма част от изследванията е полезно да използваме контрастен агент, тъй като това подобрява диагностичната стойност на изследването, помага ни по-добре да диагностицираме патологията, да видим по-добре съдовете и съответно да бъдем по-категорични в нашето заключение.

Основното, което опитах да представя в моята лекция е, че като използваме високо концентрирани контрастни агенти, можем да увеличим сигнала посредством по-високата концентрация и съответно да си позволим да направим едно изследване с по-ниска радиационна доза за пациента. Благодарение на високо концентрирания контрастен агент, чрез повишаване на сигнала, успяваме да запазим едно добро съотношение между сигнал и шум (SNR), съответно да направим изследване с добро качество и добра диагностична стойност.

Самата аз съм много приятно впечатлена колко добре бе организиран конгресът и колко участници имаше. Радвам се, че имахме възможност да обменим опит с колегите, като се надявам и на нашия конгрес да чуем някои лекции от колегите-лаборанти, защото в реалния живот ние работим заедно, ежедневно и е хубаво да обменяме своя опит.

Д-р Марин Пенков

Основните предимства в съвременната образна диагностика на контрастните агенти и най-вече там където се използват – при компютърнотомографските и ангиографските изследвания, както диагностични, така и терапевтичните. Два са начините на използване – интравенозно и интраартериално; оказват безценна помощ, особено при диагностиката на онкологичните заболявания и при изобразяването на всички съдови заболявания. Без контрастни агенти не може и не е редно да преглеждаме човек със съмнения за онкологично или съдово заболяване.

Изключително важно е да се подбере подходящият контрастен агент, защото колкото и да са безопасни, те все още носят своите рискове, макар и минимални, така че човек трябва да е добре запознат с техните предимства, качества, свойства и разбира се – нежелани странични реакции.

Основните две неща, с които ние бихме могли да навредим на пациента, е че при хора с доказани алергии могат да предизвикат алергични реакции и разбира се в някои случаи контрастно индуцираната нефропатия (CIN). Затова СЗО въведе изисквания за покриване на определени показатели преди всяко изследване. За да осигурим безопасността на пациентите, трябва да подберем контрастен агент с оптимални молекулни и физикохимични свойства на разтвора, като едновременно с това той трябва и да е с клинично доказан безопасен профил с минимален риск от поява на CIN.

При изследването на острите състояния контрастните изследвания ни помагат за определяне на зоната, която може да спасим при инсулт, което е изключително важно и спасяващо живота.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече