Гост лектор чрез „МТИ” ООД бе президентът на WFHSS.

На 15 и 16 ноември 2018 г. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД взе участие на XII Национален конгрес по нозокомиални инфекции, в рамките на който се проведе и Шести национален семинар на БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, който бе с основна насоченост към проблемите на болничната стерилизация в България. Събитието се състоя в София, в конферентната зала на УМБАЛ „Света Анна“.

Регистрирани участници на конгреса бяха повече от 240 специалисти от различни лечебни заведения и здравни институции (МЗ, РЗИ, НЦЗПБ, Медицински университети и катедри).

Медицинска Техника Инженеринг“ отново взе сериозно участие, освен с щанд, също така и с лекционна част. Компанията успя да покани и организира присъствието на президента на Световната Федерация по Болнична Стерилизационна Наука (WFHSS) – д-р Кристин Денис. Тя бе участник и лектор във форума от позицията на ръководител на Централната Стерилизационна на Университетската болница в гр. Лил, Франция.

Д-р Денис изнесе две лекции в двата дни на конгреса на следните теми:

- За изграждане бъдещето на стерилизацията/“Shaping the future of sterilization“, като президент на WFHSS.

- Добри практики в дейността на ОЦССМ( Отделение за Централно Снабдяване със Стерилни Материали) и опита на стерилизационната в Лил, Франция – STERINORD.

(Д-р Кристин Денис заедно с доц. Росица Вачева)

Освен тези лекции пред участниците във форума, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД успя да организира също и две посещения от д-р Денис в Централни Стерилизационни звена на две лечебни заведения в София, както и една работна среща с доц. Росица Вачева и с доц. Нина Гачева – председател и почетен председател на БУЛНОЗО България, които са член на WFHSS от 2017 г.

Медицинска Техника Инженеринг“ ООД участва освен с организирането на това високопоставено гостуване и с щанд, също и с практическа лекция на тема „Контрол и валидация на процесите в централната болнична стерилизация, софтуер и следене на процесите“, където лектори бяха техните партньори от Informer Med - Полша.

С това си участие в конгреса, екипът на отдел „Контрол на Инфекциите“ на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за поредна година успя да заеме основно място в научно-практическата програма и да изиграе основна роля, като представител на бизнеса и доказан партньор на WFHSS и БулНозо. Това е и част от дейността на „Практическата Академия за Контрол на Инфекциите“, върху който проект работят през последните години д-р Драгомир Иванов и Преслав Костов.

Д-р Кристин Денис

Аз представих добрите практики в дейността на ОЦССМ и опита на стерилизационната в Лил, Франция. Опитах се да обясня на аудиторията, че е много важно да се имплементират, внедряват и валидират добрите практики, особено в страна като вашата. Трябва да се стремите към валидиране на процесите. Например, за да говорим за високо ниво на качеството на стерилизация е необходим непрекъснат процес на надграждане на знанието и обучение.

В качеството ми на президент на Световната Федерация по Болнична Стерилизационна Наука (WFHSS) мога да заявя, че ние бихме могли да подкрепяме българските си колеги, защото разработваме директиви и ръководства в тази насока. Нещо повече, въз основа на тези документи те биха могли да разработят и изградят собствени такива, които да са подходящи за приложение във вашата страна; бихме могли да им помагаме чрез включване в обучителни програми, да ги подпомагаме да участват във форуми и обучения с практическа насоченост.

Това, което бих искала да отправя като послание към колегите в България е да следват добрите европейски практики, посочени в гайдлайните. По този начин ще повиши нивото на всички работещи в тази сфера.

Магдалена Гучиа ( Informer Med, Полша)

Моята презентация бе посветена на опита, принципите и комплексните решения за контрол на стерилизацията. Представих основните норми и директиви, касаещи процесите на стерилизация, като засегнах всички методи и средства за контрол на стерилизацията, с което се гарантира най – важното – безопасността на пациента.

Ние имаме 20-годишен опит в тази насока в Полша. Презентацията ми се базираше на собствения ни богат опит; ситуациите, с които сме се сблъсквали в болниците, както и разработките и продуктите, които прилагаме в тези лечебни заведения.

Това, което бих искала да кажа на специалистите в България е, че стерилизацията е процес, който ние не можем да видим, така че контролът е от особено голямо значение, а това означава надеждни системи и качествени продукти. Само по този начин можем да бъдем сигурни, че осигуряваме безопасност за пациента в болницата.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече