Се проведе в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна.

На 30.11.2018г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, аудитория „Владимир Иванов“ се проведе Първи интердисциплинарен симпозиум по заболявания в малкия таз. Организатор на събитието е проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н., Ръководител Катедра по Акушерство и гинекология и Управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна, съвместно с Катедрите по Хирургия, Урология, Образна диагностика и Патоанатомия. Научното мероприятие е под егидата на Медицински университет – Варна. Като инициатор проф. Ковачев откри симпозиума и приветства участниците и гостите с думите „За мен е удоволствие да бъда тук сред Вас и заедно като интердисциплинарен екип да обсъдим и стигнем до правилния подход по отношение на диагнозата, оперативното лечение и продължаващата терапия, за да можем да бъдем максимално полезни и адекватни при лечението на нашите пациенти. Силно се надявам това наше начинание да стане ежегодно“.

Този симпозиум е първи по рода си, не само на регионално, но и на национално ниво. Научната програма обхвана диагностиката, оперативното лечение и хистологичните изследвания на социално значими заболявания в областта на малкия таз.

По случай откриването поздравителни адреси се получиха от проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна и проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – изпълнителен Директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече