Ще разработва нова процедура за информирано съгласие при медицински интервенции.

На 3 февруари, понеделник, от 16:00 ч. в офиса на Национална Пациентска Организация (гр.София, ул. „Любен Каравелов“ №3) ще се проведе кръгла маса, посветена на пациентските права. На нея водещи АГ специалисти и представители на пациентски организации ще започнат работа по предложение за нова процедура за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции от пациенти.

Експертната работна група се събира по инициатива на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве”, като целта е да бъдат създадени ясна процедура и правила за информирано съгласие, които ще осигурят допълнителна защита на правата както на пациентите, така и на лекарите и медицинските специалисти.

Според Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ процедурата за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции е един от аспектите на здравните права, с който често пациентите не са добре запознати. Освен това, самата процедура има нужда от промяна, която да защити по-добре правата и на двете страни в процеса. Практиката показва, че има пропуски в прилагането й, а напоследък зачестяват случаите на увеличаване обема на гинекологичните операции, след което пациенти търсят обезщетение от лекарите.

От септември 2019 година фондацията провежда различни инициативи, свързани с пациентските права, сред които са психологически и правни консултации на жени, преживели травми от гинекологични процедури.

За да повиши информираността и да образова пациентите за техните здравни права, през октомври 2019 година фондацията организира семинар и уебинар на тема пациентски права с водещ адвокат по медицинско право в страната – адв. Мария Петрова.

Дейностите са част от проекта “ФОРМулирай правата си”(www.formulirai.com), който е факт благодарение на Български фонд за жените, и който има амбицията да промени цялостно процесa по подаване и приемане на информирано съгласие за всички видове медицински интервенции и за всички пациенти.

Основни партньори в инициативата за създаване на нова процедура за получаване на информирано съгласие за медицински интервенции са Национална Пациентска Организация и адв. Мария Петрова. Работата на експертната група е отворена и за представители на други медицински сектори и организации, извън акушеро-гинекологичната грижа. За участие в процеса са поканени и представители на законадателната и изпълнителната власт в България.

Сред поканените за участие в работната група са:

Министерство на здравеопазването

Комисия по здравеопазването към Народното Събрание

Здравни експертни към институция на Омбудсмана на Република България

Експертен съвет по акушерство и гинекология към МЗ

Български Лекарски Съюз

Асоциация на студентите по медицина в България

Българска асоциация за закрила на пациентите

Център за защита на правата в здравеопазването

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече