Това реши правителството.

Работещите в клиничните лаборатории, лабораториите по микробиология, по вирусология и по паразитология ще имат право на допълнителен платен годишен отпуск. Това реши правителството на днешното си редовно заседание.

Промяната се налага с оглед определяне на видовете лаборатории, в съответствие с действащите медицински стандарти съгласно Закона за лечебните заведения.

Наредбата установява правото на допълнителен отпуск в размер на не по-малко от 5 работни дни за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки за превенция на здравните рискове за работниците и служителите.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече