Това става ясно от решение на Надзорния съвет.

Надзорният съвет на НЗОК е приел вътрешно компенсирани промени по разпределението на капиталовите разходи за 2020 г. на обща стойност 5 000 000 лв. В разпределението на бюджета средствата, отделени за компютри и хардуер от 1 870 000 лв. са увеличени с 500 000 лв. и достигат обща стойност 2 370 000 лв.

Увеличенията са компенсирани от намаляването на планираните разходи по други пера. Вместо 190 000 лв. за нови сгради ще бъдат дадени 90 000 лв., за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения вместо 796 320 лв. са предвидени 496 320 лв., а за софтуер и лицензи за програмни продукти ще бъдат дадени 1 075 000 лв., а не 1 175 000 лв.

Непроменени остават разходите за стопански инвентар - 4 000 лв., транспортни средства - 680 000 лв. и основен ремонт на дълготрайни материални активи - 284 680 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече