Става въпрос за научното издание Rheumatology International.

Асоцииран редактор на водещото научно списание Rheumatology International е българският ревматолог д-р Цветослав Георгиев (на снимката). Журналът заема едно от челните места в раздел Ревматология на международните бази данни Scopus и Web of Science. Д-р Георгиев е секретар на официалното списание на Българското дружество по ревматология и участва в редакторския колектив на друго престижно научно списание - SN Comprehensive Clinical Medicine. Всички тези задължения ревматологът съчетава с работата си като лекар в Клиниката по ревматология към Университетската болница „Света Марина“ – Варна и като главен асистент към Медицински университет – Варна.

Пътят на д-р Цветослав Георгиев в редакторските среди започва през 2018 г., когато е избран за член на редакционната колегия на Rheumatology International, а от 2019 г. поради заслугите си в областта на рецензирането и редактирането на научна литература, заема длъжността на асоцииран редактор на списанието. Rheumatology International е журнал на престижния издател Springer Nature, отразяващ световния напредък в диагностиката и лечението на ревматичните заболявания. То дава възможност за публикуване на оригинални и обзорни статии в областта на ревматологията, фокусирайки се върху всички съвременни тенденции в клиничните изследвания.

В качеството си на асоцииран редактор д-р Георгиев отправя своите редакционни препоръки до главния редактор за това дали да се одобри или отхвърли дадена научна статия. Той има съществени ангажименти и отговорности: насочва постъпилите за публикуване статии към доказали се със своите компетенции ревматолози за изготвяне на рецензии; след това получава и преценява значимостта на направените препоръки и забележки в рецензиите за всяка от делегираните му статии. Въз основа на това формулира своевременно своето решение за публикуване или отхвърляне на статията. Изпълнението на тези отговорни задачи изисква отговорност и значителни управленски умения.

Д-р Цветослав Георгиев има защитена дисертация на тема „Клинични, серологични и образни проучвания върху болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства“ към Медицински университет-София. Той има над 150 рецензии за повече от 15 международни научни списания, показва кратка справка от профила му в Publons. За работата му като рецензент д-р Георгиев е отличен с награда на Корейското списание за медицинска наука за най-добър рецензент в област Ревматология за 2019 г. и награда на Publons от 2018 г. и 2019 г. за рецензиране.

Рецензирането, още известно като „партньорска проверка“ (peer review), е процес на контрол на качеството, през който преминават болшинството научни статии преди публикуване. Рецензирането включва предоставянето на научната работа на вниманието на експерти в същата област, за да се провери валидността й и да се оцени възможността й за публикуване. Рецензирането помага на редактора да вземе решение дали дадена научна статия трябва да бъде приета или отхвърлена.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече