На 16 и 17 октомври виртуално ще бъде проведена XI Национална конференция МОРЕ (https://thevirtual.show/more/) на тема: „Поведение при уротелен карцином“. Инициатори на събитието са Българско онкологично научно дружество, СБАЛОЗ Варна и Българско медицинско сдружение по хематология, като то се организира под егидата на община Варна. Медийни партньори на форума са Medical News и Здравен навигатор.

Мултидисциплинарната конференция е предназначена за патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, уролози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, онкопсихолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на уротелен карцином.

„Като истинска иновация мога да отбележа системната имунотерапия при метастатична болест от уротелен карцином. Тя е част от общите потоци на прецизираната медицина и имуноонкологията, които настойчиво превземат територията на лекарственото лечение. На тази тема ще бъдат посветени няколко експертни презентации: за молекулярните подтипове на уротелен карцином, за разширеното геномно профилиране на туморите на пикочните пътища, за патологичната идентификация на биомаркери за имунотерапия и за съвременните имуноонкологични сценарии в лекарственото лечение на авансирала болест. Но най-иновативното, несъмнено, е методологичният подход GRADE, с който Експертният борд на МОРЕ 2020 съставя бъдещото национално клинично ръководство за поведение при уротелен карцином. Подходът GRADE е създаден в Канада и е най-авангардната система за оценка на качеството на научните доказателства и за степенуване на препоръките в клиничните ръководства. Доколкото ми е известно, българските експерти от МОРЕ са първите в Европа, които използват метода за създаване на онкологични ръководства“, разказа в специално интервю пред нас инициаторът на събитието - доц. д-р Димитър Калев.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече