Специалистите от Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ще проведат форум на тема “Звено за психологична и немедицинска грижа”. Онлайн конференцията ще се състои от 27 до 29 ноември и в нея ще се включат видни специалисти. Ще се коментират теми, свързани както с работата на лекарите, така и на пациентите.

“ПСИХОСОМАТИКА”

27 – 29.11.2020

Звено за психологична и немедицинска грижа - СБАЛХЗ

Онлайн конференция

Петък, 27.11.2020

18.00 – 19.30 Откриване.

Доц. д-р Бранимир Спасов, Изпълнителен директор на СБАЛХЗ

Проф. Маргарита Генова, БМСХ и СБАЛХЗ, Думи за практиката и смисъла

18.00 – 18.30 Психоанализа и медицина. Какво прави клиничният психолог в болница – д-р Велислава Донкина, Звено за психологична и немедицинска грижа, СБАЛХЗ

18.30 – 19.30 „Психосоматиката през призмата на психиатрията“ – доц. д-р Тони Дончев

Събота, 28.11.2020

09.30 – 11.00 „Научено от пациентите в гастроентерология”, Меган Върчю, Британско психоаналитично общество

11.45 – 12.45 „Психосоматичните заболявания в светлината на психоанализата”, Гила Офър, Институт за съвременна анализа, Тел Авив

12.45 – 14.00 Обяд. Участниците в конференцията са поканени в отворена виртуална стая за разговори.

14.00 – 15.15 „Практиката на приложната психоанализа в онкохематологията – стандарт за работа и традициите на института за психоаналитична психосоматика “Пиер Марти” – Звено за психологична и немедицинска грижа, СБАЛХЗ

15.45 – 17.15 „Поглед към пациентите с тежки соматични или болкови състояния” Марилия Айзенщайн, Парижко психоаналитично общество, Международен институт за психоаналитична психосоматика “Пиер Марти”, Париж

17.30 – 19.00 „Нарцистични дефицити и защити, свързани със соматизации, психосоматични болести и психотичен разпад“, Красимир Таушанов, Българско психоаналитично общество

19.30 Виртуален коктейл – хапки и напитки в отворена виртуална стая за разговори

Неделя, 29.11.2020

10.30 – 12.00 Дискусионна зала и представяне на случай.

Филмирано адаптирано представяне на сесии от случай в практиката с психосоматични пациенти в болнична среда.

Марилия Айзенщан, Меган Върчю, Траянка Григорова, Антония Борисова-Радославова, Велислава Донкина, Венцислав Герасимов

Марилия Айзанщайн е обучаващ аналитик от Парижкото и Гръцкото психоаналитични общества, бивш президент на Парижкото психоаналитично общество и на Института за психосоматика “Пиер Марти”, бивш представител на New Groups на Международната психоаналитична асоциация. Тя е автор на множество книги и публикации. Носител на наградата Bouvet.

Меган Върчю е обучаващ психоаналитик и супервизор от Британското психоаналитично общество. След образованието си по хуманитаристика, тя се квалифицира в клинична психология, в психоанализа в Tavistock Clinic и в последствие в Institute de Psychosomatique, Paris. Редом с психоаналитичната си практика, тя е консултант в болнична практика с гастроентерологични пациенти. Почетен лектор в катедрата по психоанализа на University College, London.

Гила Офър е доктор по клинична психология, тренинг и групов аналитик. Съосновател и бивш президент на Tel-Aviv Institute for Contemporary Psychoanalysis, както и на Israeli Institute of Group Analysis. Лектор и супервизор в програми по психоаналитична психотерапия, редактор на Psychoanalytic psychotherapy review, член на борда и бивш председател на секцията по групова анализа на Europian Federation of Psychoanalytic Psychotherapy.

Красимир Таушанов е обучаващ психоаналитик и супервизор от Българското психоаналитично общество, съосновател и дългогодишен преподавател в програмата Клинична психология - психоаналитична перспектива на Нов български университет, директен член на Международната психоаналитична асоциация.

Тони Дончев - доктор и доцент по психиатрия, дългогодишен ръководител на клиниката по психиатрия във Военномедицинска академия, София. Научен консултант и ръководител на множество международни изследователски проекти, дългогодишен преподавател и ръководител на клинични стажове към различни български и международни университети. Автор на над 40 научни публикации.

Траянка Григорова - клиничен психолог и доктор по психология с клиничен опит в различни болнични институции. Д-р Григорова е част от екипа на Магистърска програма по клинична психология – психоаналитична перспектива към НБУ, член на Българска асоциация по психотерапия и на Българско психоаналитично общество, съосновател на проект Ателие за свободни асоциации.

Антония Борисова-Радославова е клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишна частна практика и интереси в областта на психоанализата. Част от екипа на Звеното за психологична и немедицинска грижа към СБАЛХЗ. Кандидат по психоанализа към Българското психоаналитично общество, член на Българска асоциация по психотерапия. Съосновател на проект Ателие за свободни асоциации.

Венцислав Герасимов е клиничен психолог в Звеното за психологична и немедицинска помощ към СБАЛХЗ. Има интереси в изследването и приложението на психоанализата при пациенти с различни заболявания и тяхното проследяване. Завършил е Магистърските програми по „Клинична психология - психоаналитична перспектива“, „Психология на развитието“ към НБУ и Института по фамилна терапия. Кандидат по психоаналитична психотерапия към Дружеството за психоаналитична психотерапия, член на Европейската Федерация по Психоаналитична Психотерапия.

Велислава Донкина - клиничен психолог и доктор по психология, кандидат по психоанализа към Чикагски психоаналитичен институт. Сертифициран водещ на Балинтови групи, хоноруван преподавател към магистърска програма “Клинична психология - психоаналитична перспектива” на НБУ. Бивш началник на сектора за Психологично консултиране и психотерапия на Военномедицинска академия, София и екс-делегат на Дружеството за психоаналитична психотерапия в Европейската федерация по психоаналитична психотерапия. Член на Международната асоциация по психоонкология, Българско медицинско сдружение по хематология,Българско психоаналитично общество и Българско балинтово общество,квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече