Д-р Желязко Арабаджиев, дм, началник на Отделение по медицинска онкология в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“, се присъедини към Научния борд на единствените специализирани медии за медици у нас Medical News и Здравен навигатор.

Д-р Желязко Арабаджиев завършва с отличие медицина през 1997г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна. В периода 2009 – 2015г. специализира и придобива специалност по медицинска онкология в СБАЛ по Онкология, гр.София. Като специалист работи последователно в клиника по медицинска онкология на болница „Сити Клиник Онкологичен център“- София и отделение по медицинска онкология в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“- София, а през 2019г. с конкурс е избран и за началник на същото отделение.

През 2020г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Онкология“ към МУ-Варна, където успешно защитава дисертационен труд в областта на лечението на рак на гърдата. Притежава магистърска степен по специалността „Здравен мениджмънт“ от УНСС гр.София.

От 2015г. до 2019г. е представител на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в България, а от 2019г. е член Експертен борд по медицинска специалност „Медицинска онкология“ към Министъра на здравеопазването на Р България. Научен асистент е към Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести“, факултет „Медицина“ в СУ „ Св.Климент Охридски“.

Специализирал е във водещи клиники по онкология в Израел, Белгия, Италия и Германия. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания, участвал е в издаването на ръководства, учебни книги, монографии и учебници в областта на лечение на рака.

Член на редакционни бордове на международни и национални реферирани и индексирани научни издания. Главен изследовател и под-изследовател в международни многоцентрови клинични изпитвания. Клиничните му интереси са в областта рак на гърда, рак на простата, рак на белите дробове, с фокус върху ролята на имунната система и имунният отговор при лечението на онкологичните заболявания, таргетната терапия и персонализираната медицина.

Списък с членовете на Научния борд на Medical News и Здравен навигатор – ТУК.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече