Диагностичният апарат се използва за ранно изследване на рак на гърдата.

Над 100 делегати и участници присъстваха на най-големия европейски форум по радиология.

Пловдивският митрополит Николай освети новия скенер.

С нов скенер за 129-тата си годишнина.

Проведоха в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.

Събитието се състоя на 9-ти декември в София. Инициативата бе на специализантите по Образна диагностика (Радиология) в България.

Тенденцията за по-малка инвазивност при диагностицирането на исхемия навлиза с бързи темпове в практиката.

През тази година денят е посветен на спешната рентгенология.

European Society of Radiology бяха част от XVII Конгрес на Българска Асоциация по Радиология.

Президентът на XVII Конгрес на БАР разказва за организацията и ключовите моменти от събитието.