Направи специален коментар пред Здравен навигатор по повод XIX Национален Конгрес по Ултразвук, за който вече ви информирахме.

Това коментираха от Организационния комитет на XIX Национален Конгрес по Ултразвук в медицината.

Повече от 50% от тях се нуждаят от лъчелечение.

Разполага с единствения в областта дигитален мамограф.

Отбелязва Клиниката по лъчева терапия (КЛТ) на УМБАЛ "Свети Георги“.

Цялостната инвестиция възлиза на 6 200 000 лв., от които 500 000 лв. за ремонт и изграждане на помещенията за бейби циклотрона са собствена инвестиция на УМБАЛ "Александровска“.

На циклотронен комплекс в УМБАЛ "Александровска".

Събитието премина при огромен интерес, като в него се включиха над 400 участници.

Форумът се състоя от 1-4 октомври 2015 г. в Сандански. Организатор бе Българската асоциация по ултразвук в медицината.

Се състоя от 2-4 октомври в в.к. Ривиера, Варна.

Събитието протече много силно, като Здравен навигатор ви представя отзиви на някои от ключовите участници в него.