Ще се проведе през месец септември в Пловдив.

Предстои да се проведе между 1 и 5 март тази година във Виена, Австрия.

Беше създадено Дружеството на младите рентгенолози специализанти в България, под името "Рентгенолози Заедно" (Radiology Together) и мотото "Да работим заедно".

Мотото на организацията е "Да работим заедно".

Ще се проведе високоспециализиран "Курс по ултразвукова диагностика на ранна артропатия при пациенти с хемофилия".

Отправи поздрав към гилдията по повод празника им.

Международният ден на радиологията.

Направи специален коментар пред Здравен навигатор по повод XIX Национален Конгрес по Ултразвук, за който вече ви информирахме.

Това коментираха от Организационния комитет на XIX Национален Конгрес по Ултразвук в медицината.

Повече от 50% от тях се нуждаят от лъчелечение.

Разполага с единствения в областта дигитален мамограф.