Това информираха от здравното ведомство.

Чл.-кор. Горчев: "Коректността и етиката както към държавата, така и към пациента, са най-важното, което трябва рано или късно да се проумее."

Специалистите вече имат достъп до новото издание в портала ни.

Тя ще бъде с фокус върху актуални теми в областта на хематологията.

Паранеопластичен синдром или къде се крие туморът.

Операцията се наложи по спешност, с оглед незадоволителните хематологични показатели, съобщиха от центъра.

Това стана ясно на заседание на здравната комисия в парламента.

Лекция по темата се изнесе по инициатива на Boehringer Ingelheim.

В първото за годината издание, Ви представяме коментари на специалисти от различни медицински сфери.

Организира на 17 май БАППМ.

Правилното лечение на НЛР са ключови за максималната ефикасност на терапията.