Днес Zdravennavigator ви представя първите мнения от събитието, а през седмицата ще имате възможност да се запознаете с още подробности от форума, организиран от Българската психиатрична асоциация.

Българската психиатрична асоциация проведе XX годишна конференция. Тя премина под наслов "Психиатрията – медицински стандарт и практики".


Форумът се проведе от 2 до 4 ноември в Боровец.


Днес Zdravennavigator ви представя първите коментари от събитието, а през седмицата ще имате възможност да се запознаете с още мнения.


Доц. Маринов


Бихте ли коментирали ХХ конференция на психиатричната асоциация до момента и дискусията относно клиничните стандарти?

Аз мисля, че това е една интересна конференция от гледна точка на това, че по искане на предишния министър на практика стандартите трябваше да бъдат осъвременени, преработени спрямо реалностите, които имаме. За това се наложи работни групи, както и отделни професионалисти да дадат своите мнения по тези въпроси и да дефинират много ясно рамките на специалността психиатрия.

Какво очаквате до края на конференцията?

Изключително интересно беше, че за първи път вече официално от Българската психиатрична асоциация се приема и утвърждава стандарта по Съдебна психиатрия, който е една нова специалност. Ние таим надеждата много скоро МЗ да публикува този стандарт като официална наредба и той да влезе в сила. Защото съдебните психиатри в България са реалност, специалността е реалност и това изисква да има собствен стандарт.

Какво е нивото на психиатрията в България?

Мисля, че психиатрията в България е на средно европейско ниво, което сме постигнали отдавна. Големият проблем е, че не-малко млади специалисти вече ни напускат и това при всички положения ще се отрази върху нивото.

Какво според вас би трябва да се направи в тази насока?

Както за всички дефицитни специалности, а психиатрията е една от тях в Европа, заплащането е от огромно значение. Не може заплащането у нас да бъде 10-15 пъти по-ниско от това, което е в някои европейски страни. При такова заплащане изтичането на мозъци ще бъде реалност и то доста дълго време. Трябва да се направи нещо, за да можем да ползваме тази група хора и те да бъдат наши хора, иначе ще трябва да си внасяме отвън.


Доц. Шишков


Какви са вашите впечатления от ХХ конференция на Българската асоциация по психиатрия?

Това беше една наистина интересна конференция, добре посетена, присъстват около 250 колеги. Фактът, че министър Атанасова посети тази конференция показва нейното място и значението на проблема с психичното здраве в България и отношението на всички нива към този проблем.
Министър Атанасова предложи ние да й предложим как трябва да бъдат променени стандартите, за да бъде по-ефективна от една страна организацията на психиатричната помощ, от друга страна да се оптимизират и разходите за нея. Едни добре балансирани стандарти, обуславят едно добро качество с една оптимална цена, което е целта.

Какви бяха основните акценти от вашата лекция- BDNF при шизофренията?

Това е един по фундаментален въпрос по отношение на шизофренията, той е свързан с ролята на този невротропичен фактор върху развитието на болестта.
Опитах се да покажа посоката на евентуалното бъдещо лечение на заболяването и разработването от страна на индустрията на медикаменти, действащи в тази посока.

Мнението ви за депо лечението?

Въпросът е важен, но не много хора са на депо лечение. Изхождайки от естеството на психичните заболявания, пациентите не са най-стриктната група боледуващи, които си вземат сами лекарството. И затова депо медикаментите, тези които имат, продължителен ефект на действие с една апликация или с хапче което да бъде за няколко дни или с апликация за много повече дни, трябва да бъде контролиран техният прием.


Доц. Стоянов

Вашият коментар за ХХ национална конференция на Българската психиатрична асоциация?

Според мен това събитие беше политическо, защото от една страна беше уважено от министъра на здравеопазването, от друга страна беше подкрепено с присъствието на член на УС на Световната психиатрична асоциация. И двата факта се дължат на това, че в проблематиката на конференцията фигурират ключови политически въпроси, засягащи критичното състояние на ресурсите в областта на психиатрията и психиатричната помощ, както и въвеждането на адекватни стандарти за клиничната практика.
Вътрешните противоречия и разногласия, които съществуват в професионалната общност й пречат да бъде достатъчно консолидирана, когато защитава своите интереси пред управляващите.

Бихте ли споделили някои от основните акценти от лекция ви?

Синдромът на професионалното изпепеляване е описан още през 70-те години на миналия век при войници, които са се завърнали от войната във Виетнам. По късно е описан при социални работници и е свързан с функцията на помагащия. Дълги години този проблем е схваща като системен феномен. А изпепеляването изглежда така – емоционално изтощение, безразличие, намалена работоспособност и цинично, нехуманно отношение както към пациенти или клиенти в случая на социалните работници, така и към техните семейства и колеги. Този синдром впоследствие и нашите изследвания подкрепят една такава гледна точка всъщност е функция от взаимодействия между човека неговата личностна структура и средата в която той работи, като психологически климат или казано по друг начин, атмосферата на работното място. Двете системи трябва да се съединят като ключ с ключалка, за да се изпепели един човек. За голямо съжаление вследствие на всички тези фактори обуславящи кризата на национално и глобално ниво в психиатрията това състояние на професионално изпепеляване е доста често срещано в нея.

Съществува ли статистика за този синдром?

Не може да се каже със сигурност точния брой засегнати, но може положително да се твърди , че най-малко половината от колегите, включително и наши специалисти страдат от този синдром или са в процес на изгаряне, който ние наричаме пред стадиен или ранен стадий на състоянието.

Камелия Коцева

Форумът се проведе в Боровец.

Официално откриване на конференцията - д-р Цв. Гълъбова и д-р Дора Атанасова - от ляво на дясно.

Д-р Д. Атанасова.

Форумът бе посетен и от здравния министър Десислава Атанасова.

Аудиторията на конференцията.

Медицински стандарт психиатрия.

Дискусия относно изготвянето на стандартите в психиатрията с проф. Маринов.

По време на дебатите.

Модераторите на панела - д-р Атанасова и д-р Гълъбова.

Представяне на проект за медицински стандарт "Съдебна психиатрия"- доц. Вл. Велинов.

Проектът.

Освобождаване от принудително/задължително лечение.

Психиатрията в криза.

Лекцията изнесе д-р П. Морозов.

Причини за кризата.

Кризата на съвременната българска психиатрия: от общественото здраве до клиничната реалност.

Доклад на доц. Д. Стоянов.

Основана психично-здравна практика.

Промени в психиатрията.

Ефекти на нивото на клиничната патоморфоза.

Подпраговите симптоми при шизофрения: Вие виждате, че нищо не виждате - доц. П. Маринов.

Доц. Маринов.

Понятийната бъркотия.

Лекция на доц. Р. Шишков на тема - BDNF при шизофрения и астма.

Цел.

Контингент и методика.

Контролна група.

Резултати.

Ниво.

Изводи.

Ролята на BDNF в невробиологията на невропсихиатричните разстройства.

Доклад на д-р Р. Ристевска.

Успоредно с форума се проведе и фирмено изложение, в което участваха водещи фармацевтични компании.

Логистиката на събитието бе поверена на Компания за международни конгреси (CIC).

Снимки: Zdravennavigator

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече