Ролята на ОПЛ в диагностиката и лечението на леки и умерени депресии

За ремонти и оборудване на държавни психиатрични болници и отделения в страната.

Заяви д-р Цветеслава Гълъбова, директор на психиатрична болница „Св. Иван Рилски“.

Обяви омбудсманът Диана Ковачева.

Проектът бе представен пред министъра на социалната политика Д. Сачева и представители на общините.

Това обявиха от организацията.

За изграждане на Център за грижа на лица с психически разстройства.

Тя ще се проведе на 10-ти януари в Ловеч.

Обхванал сгради на Центъра за психично здраве - София област и СБАЛПФЗ – София област.

Ще се проведе утре във ВМА.

Международна конференция представи стъпките за подобряването качеството на живот.