Съобщи директорът на лечебното заведение д-р Кирил Палавеев.

Информираха от Столичната община.

Става въпрос за Специализираната болница за лечение на белодробни забoлявания.

Обяви резултатите от клиничното проучване SENSCIS®.

Това е четвъртата кампанията „Седмица на отворените врати”.

Организират от МБАЛ-Смолян.

Той може да се види на интернет страницата на за обществени консултации strategy.bg.

Представи диалогов инструмент „Жените и пулмоналната хипертония“.

Представи компания Boehringer Ingelheim.

Семинар по темата ще се проведе на 7-ми ноември.

Лекция по темата изнесе д-р Желязко Арабаджиев.