Ще получат ли шанс болните от муковисцидоза?

Ниската битова култура повишава риска от инциденти, споделя проф. д-р Цоло Цолов

Те се проведоха в първия етап на профилактичната кампания в София.

Лекция на тази тема изнесе доц. Наталия Стоева.

За първи път на XIX Конференция за ОПЛ и педиатри се проведе научната форма „среща с професора”.

Това заяви зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Той се проведе в партньорство с МУ-Пловдив в Медицински симулационен тренировъчен център на университета.

Това отбеляза доц. Диана Петкова, председател на Българското дружество по белодробни болести.

Конкурсът е обявен от Министерството на здравеопазването.

Това информираха от Министерството на здравеопазването.