Тя ще бъде базирана към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“-София.

Става въпрос за научното издание Rheumatology International.

Това е третото по честота автоимунно, ревматично заболяване след ревматоидния артрит и системния лупус.

Вече е входирано и писмо до здравното министерство.

Лечение на възпалителни заболявания с био-оптимизиран екстракт на куркумин

Информираха от Националната пациентска организация.

Изследва безплатно за АНА автоантитела роднини по права линия на пациенти с автоимунни ревматични заболявания.

Отбеляза днес 10 години от своето създаване.