Ще се проведе от 14 до 20 май 2018 година.

Това съобщиха от медицинския университет в града.

провеждат годишна среща от 16-18 февруари 2018г. в Брюксел, Белгия.

Това съобщиха от УМБАЛ Бургас.

Днес най-новите изследвания и терапевтични методи ще бъдат дискутирани на двудневна среща в Торино, Италия.

Нестероиден препарат с щадящо действие за стомашно-чревния тракт.

Това отбеляза проф. Рашо Рашков след състоялата се конференция MedicRON, която се организира от невролози, онколози и ревматолози.

Ще се проведе дискусия на тема „70 години ревматология в България: минало, настояще, бъдеще“.

Това съобщиха от Организацията на пациентите с ревматични заболявания в България (ОПРЗБ).

Семинар по темата ще се проведе на 4 октомври в София.

Форумът се проведе на 26 и 27 май 2017 г. в София.