Това коментира доц. Весела Иванова, тазгодишният носител на наградата за принос към клиничната онкология на МОРЕ 2017.

Доц. Иванова, през тази година Вие получихте наградата на конференция МОРЕ за принос към клиничната онкология. Какво означава за Вас този приз?

Приех номинацията като израз на уважение към българската патология. Приемам и наградата „Венец на дързост” като признание за труда на всички патолози, които зад микроскопа ежедневно, тихо и скромно, но честно вършат своята работа, според знанията и възможностите си, в името и за благото на пациента. Техният труд често остава неразбран и невъзнаграден от обществото, затова най-искрено благодаря на всички членове на експертния борд на МОРЕ 2017, които в мое лице гласуваха тази висока оценка за приноса на българската патология в развитието на клиничната онкология.

Имате ли по-интересни професионални планове в близко бъдеще и евентуално – какви са те?

През настоящата година бях хабилитирана за доцент към Катедрата по обща и клинична патология на МУ-София и това изисква от мен да посветя повече сили и енергия на обучението на студентите по медицина, дентална медицина, фармация... Патологията е не само основа на цялото медицинско познание, както казва проф. Карл Рокитански, но тя е призвана да формира клиничното мислене на бъдещите медици. На преподавателите по патология се пада честта и нелеката задача да събудят интерес към изучаване на туморната патология и подготвят новите български онколози. Както често обичам да казвам на моите студенти, клиничната онкология е най-бързо развиващата се медицинска специалност, защото изправя ръст върху раменете на една дисциплина с вековна традиция, каквато е патологията.

С какви впечатления останахте от МОРЕ 2017?

Всяко издание на конференцията Мултидисциплинарни Онокологични Разговори и Екстракти е еманация на творческата мисъл и експертността в онкологията, защото е моделирана по образ и подобие на своя създател – доц. Димитър Калев. Всяка от предишните седем конференции МОРЕ беше центрирана върху определена туморна локализация, тазгодишната надскочи техните ограничения и взе най-модерното и перспективно в развитието на предиктивното мислене, по отношение не само на солидните тумори, но и на хематологичните неоплазми. И ако днес смело говорим за персонализирана и прецизна медицина, то съществуването им би било абстрактно и дори абсурдно без използването на валидирани предиктивни биомаркери. В този смисъл препоръките на МОРЕ 2017, основани на доказателства, са оръжие в ръцете на клиницистите в ежедневната битка с болестта. А както каза доц. Калев на откриване на конференцията: „В битката се влиза с емоции, а се излиза с умения!”.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече