Тема на семинара: „Медицинските изделия в лечебните заведения”.

Гост лектор чрез „МТИ” ООД бе президентът на WFHSS.

Семинар на тази тема, организираха от „Медицинска Техника Инженеринг“.

Безопасността на пациента - бе във фокуса на XII Национален конгрес по нозокомиални инфекции.

Това доказват множество проучвания, заяви Милка Василева.

Това заяви председателят на БАПЗГ Милка Василева.

Това информираха от Пловдив.

Това информираха от организацията.

Това каза председателят на БАПЗГ Милка Василева.

Става въпрос за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“.

От организацията изпратиха писмо до директора на болницата и до БЛС.