НОВИНИ ОТ ДЕНЯ

Трансформиране на данните от проучванията в ранни ползи за пациентите със сърдечна недостатъчност в клиничната практика
Предизвикателства на антиагрегантната терапия при комплексни коронарни интервенции
Цялостен подход за справяне с вариантите,
будещи безпокойство, и Омикрон